Udviklingsplan

I 2013 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Nr.Lyndelse/Søby Idrætsforening og Carl Nielsen-Hallen som skulle udarbejde en udviklingsplan for Carl Nielsen-Hallen.

Læs hele udviklingsplanen her:
Version 2 (4.1.2015)
Version 1 (15.3.2014)

Supplerende beskrivelser:
Eksisterende forhold
Bygninger
Udeareal
Økonomi

Støtteerklæringer:
Carl Nielsen-Skolen
Nr. Lyndelse Friskole
Nr. Lyndelse Spejder Gruppe
Lokalrådet for Nr. Lyndelse - Nr. Søby
Faaborg-Midtfyn kommune
Faaborg-Midtfyn kommune - udenomsarealer
Nr. Lyndelse/Søby IF Støtteforening